Brand

品牌總覽

小動物(齧齒類-鼠兔)

Brit咘莉-優質大鼠糧

  • 滿足大鼠雜食性營養需求,大麥和燕麥 32 %;苜蓿和胡蘿蔔 15 %;脫水雞肉粉 10%
  • 添加絲蘭幫助減輕糞便氣味
  • 亞麻籽富含Omega-3,維持毛髮亮麗
  • 野生莓果具天然抗氧化作用
  • 減輕臭味/幫助消化/亮麗毛髮/自然抵抗力